Ochrana osobných údajov

Pre spoločnosť ElektroLV, s.r.o.   je seriózne vybavovanie objednávok a prípadne i reklamácií jej zákazníkov najvyššou možnou prioritou. Rovnako veľký dôraz je kladený aj na ochranu ich osobných údajov.


Ochrana osobných údajov


Informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej Republiky. Spoločnosť  ElektroLV, s.r.o. je registrovaným správcom osobných údajov, všetky údaje získané od zákazníkov užíva výhradne pre vnútornú potrebu spoločnosti a neposkytuje ich tretím osobám. Výnimku predstavujú externý dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov predávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre bezproblémové doručenie tovaru. Bez výslovného súhlasu zákazníkov nakladá spoločnosť  ElektroLV, s.r.o. s ich osobnými údajmi iba a výhradne v rozsahu, ktorý pripúšťa zákon o ochrane osobných údajov. Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Dáta sú uchovávané na zálohovaných serveroch v majetku spoločnosti, ktoré nie sú zdieľané s aplikáciami tretích osôb.